SIRO-Slovakia

ŠIRO, s.r.o.
Výroba, dodávka a montáž oblúkových hál a oceľových konštrukcií
ŠIRO, s.r.o.
Výroba, dodávka a montáž oblúkových hál a oceľových konštrukcií
ŠIRO, s.r.o.
Výroba, dodávka a montáž oblúkových hál a oceľových konštrukcií

Firma ŠIRO, s.r.o. bola založená 26. 11. 2002. Hlavným predmetom podnikania je výroba kovových konštrukcií a ich častí, realizácia jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien, zámočníctvo a zváracie práce. Sídlo a výrobné priestory firmy o výmere 1 673 m3 sa nachádzajú v obci Svätuš v okrese Sobrance. Obchodné miesto spoločnosti nájdete na ul. Š. Kukuru 12 v Michalovciach.

V súčasnosti firma zamestnáva 25 zamestnancov. Keďže hlavnou výrobnou technológiou výroby konštrukcií je technológia zvárania, prevažujúcou profesijnou zložkou sú kvalifikovaní zvárači, montéri, maliari – natierači a stavební robotníci. Pre montáž oceľových konštrukcií je spoločnosť vybavená vlastnými manipulačnými prostriedkami (mobilné žeriavy AD 080 a pracovné plošiny).

Firma od roku 2009 rozšírila svoju činnosť na elektrické zariadenia v skupine E 1.0-A-B bez obmedzenia napätia, v objektoch bez aj s nebezpečenstvom výbuchu vrátane bleskozvodov. Vykonáva tiež odborné prehliadky a skúšky el. zariadení. Zamestnáva elektrikárov, ktorí pracujú zväčša na rozvodniach pre SAG Elektrovod v CZ a SK podľa požiadaviek objednávateľa.

Od svojho vzniku firma zrealizovala viaceré významné zákazky:

  • výstavbu budovy firmy Brano Slovakia s.r.o., Bratislava
  • výrobu a montáž OK a opláštenie Hornbach Bratislava
  • nadstavbu budovy SEA Bratislava
  • opláštenie Mliekarne a Syrárne Hriňová (Koliba)
  • opláštenie Groclin Karpaty Sp. z o. o. v Užhorode
  • výrobu, dodávku a montáž OK a opláštenie PARKET-TEAM LTD. v Užhorode
  • výrobu a montáž OK firmy UNOMEDICAL Michalovce
  • výrobu a montáž OK pre Priemyselný park Levice
  • výrobu a montáž OK YAZAKI Michalovce
  • výrobu a dodávku OK firme AVG group, s.r.o., Jihlava pre stavby hál Beroun, Bělotín, Kolín, Klatovy, Litomyšl, Brěclav