SIRO-Slovakia

Naše služby

Výroba, dodávka a montáž oblúkových hál aj so zateplením

Viac

Výroba, dodávka a montáž oceľových konštrukcií

Viac

Prípravné práce pre stavbu

Viac

Práce vykonávané autožeriavom

Viac

Prieskumné a podzemné práce

Viac

Demolácia a zemné práce

Viac

Vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok

Viac

Pozemné a inžinierske stavby

Viac

Sprostredkovateľská činnosť

Viac

Práce na elektrozariadeniach v skupine E1.0-A-B ...

Viac

Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov

Viac

Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení

Viac