SIRO-Slovakia

ŠIRO, s.r.o.

Sídlo a výrobná časť
Svätuš 1, 072 55 (okres Sobrance)
Obchodné miesto
Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce
+421 (0)56 68 86 701 | info@siro-slovakia.sk

IČO:
36217506 | DIČ: 2020038515

Konateľ firmy
Michal Širochman | +421 (0)905 604 266
sirochman@siro-slovakia.sk
siro.sirochman@gmail.com