O nás

Firma ŠIRO s.r.o. Vznikla 26.11.2002. Hlavným predmetom podnikania firmy je výroba kovových konštrukcií a ich častí, uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien, zámočníctvo a zváracie práce. Sídlo a výrobné priestory firmy o výmere 1 673 m3 sa nachádza v obci Svätuš vzdialenej od okresného mesta Sobrance 12 km. Obchodné miesto má firma na ulici Š. Kukuru č. 12 v Michalovciach.
V súčasnosti firma zamestnáva 25 zamestnancov, z toho 2 manažérov. Keďže hlavnou výrobnou technológiou výroby konštrukcií je technológia zvárania, prevažujúcou profesijnou skladbou sú kvalifikovaní zvárači, montéri, maliari – natierači a stavební robotníci. Pre montáž oceľových konštrukcií je firma vybavená vlastnými manipulačnými prostriedkami – mobilnými žeriavmi AD 080 a pracovnými plošinami.
Firma od roku 2009 rozšírila svoju činnosť na el. zariadenia v skupine E 1.0-A-B bez obmedzenia napätia, v objektoch bez a s nebezpečenstvom výbuchu, vrátane bleskozvodov. Taktiež vykonáva odborné prehliadky a skúšky el. zariadení. Zamestnáva 10 elektrikárov, ktorí pracujú zväčša na rozvodňach pre SAG Elektrovod v CZ a SK – podľa požiadaviek objednávateľa.

Od svojho vzinku firma realizovala zákazky ako :

– výstavbu budovy firmy Brano Slovakia Bratislava,
– výrobu a montáž OK a opláštenie supermarketu Hornbach BA,
– nadstavbu budovy SEA Bratislava,
– opláštenie Mliekárne a Syrárne Hriňová,
– opláštenie výrobného závodu Groklyn Karpaty v Užhorode,
– výrobu, dodávku a montáž OK a opláštenie výrobného závodu LTD Parket v Užhorode,
– výrobu a montáž OK firmy Unomedical Michalovce,
– výrobu a montáž OK pre Priemyselný park Levice,
– výrobu a montáž OK YAZAKI Michalovce,
– výrobu a dodávku OK firme AVG group Jihlava pre stavby hál Beroun, Bělotín, Kolín, Klatovy, Litomyšl, Brěclav.