Naše služby

– výroba, dodávka a montáž oblúkových hál (aj so zateplením)
– výroba, dodávka a montáž oceľových konštrukcií
– prípravné práce pre stavbu
– demolácia a zemné práce
– prieskumné a podzemné práce
– vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
– pozemné a inžinierske stavby
– práce na elektrozariadeniach v skupine E1.0-A-B bez obmedzenia napätia, v objektoch bez a s nebezpečenstvom výbuchu, vrátane blezkozvodov
– odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
– práce vykonávané autožeriavom
– sprostredkovateľská činnosť
– Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov