Referencie

Penta Impex Bratislava – oblúková hala – 2000
Správa mestských komunikácií Poprad – oblúková hlava – 2000
Transped s.r.o. Žilina – oblúková hlava – 2000
CHP Vyšné Nemecké (I. etapa) – spojovací koridor, strecha – 2000
Autosalón Renault Liptovský Mikuláš – hala – 2000
Molex Kechnec, okr. Košice – pomocné oceľové konštrukcie – 2000
Elektrik Žiar nad Hronom – oblúková hala – 2001
CHP Vyšné Nemecké (II. etapa) – hala – 2001
Mecom a.s. Humenné – vrátnica, výťahová šachta – 2001
Renault Winkler s.r.o. Michalovce – autoumyvárka – 2001
SPP Michalovce – Nadstavba AB – 2001
Požiarna zbrojnica Púchov – oceľová konštrukcia garáže – 2002
Cestné stavby a.s. Košice, skládka Ľubica – hala pre techniku – 2002
Agrospol Boľkovce – silá, oceľové ohrádky – 2002
Hyunday Michalovce – autosalón – 2002
Sociálna poisťovňa Žilina – oblúková strecha, átrium – 2002
Transped s.r.o. Žilina – cestné komunikácie – 2002
Dom služieb Humenné – oblúkové prestrešnie – 2002
Mecom a.s. Humenné – nakladacia rampa – 2002
Palma Sečovce – kontrolno-meracia rampa – 2002
ČSPH Revúca – prestrešenie – 2002
AGS s.r.o. Prievidza – oceľové okná – 2002
OcÚ Pinkovce – strecha Domu smútku – 2002
ČSPH Tornaľa – prestrešenie – 2002
Steel Energy Košice – stĺpy osvetlenia – 2002
Cassomont Košice – oceľová hala – 2002
Mecom a.s. Humenné – rekonštrukcia kotolne – 2003
Pozemné stavby a.s. Michalovce – oceľové vráta – 2003
ANTES PLUS Michalovce – rekonštrukcia strechy, náj. Byty – 2003
SCORP Michalovce – TP Budkovce – 2003
SCORP Michalovce, Zempmilk – oceľové väzníky – 2003
Cassovia Tunning Čaňa – oplotenie detských ihrísk – 2003
Mecom Humenné – oceľový rošt rampy – 2003
Ing. Anto Titko ANTI – oceľová opravarenská hala – 2003
Minimax Michalovce – oceľová hala – 2003
Bardejovské PS – výrobný závod Groklyn Ukrajina – 2003
Cestné stavby Michalovce – prekrytie oceľovej haly Zbudza – 2003
OMOSS Trstená, zámoč. Výrobky Modrý Kameň – telocvična – 2003
Global systém Bratislava – opláštenie haly Skloplsat Trnava – 2003
Sladovňa Michalovce – vstupná brána – 2003
Brano Slovakia Bratislava – budova firmy Brano – 2003
Global system Bratislava – supermarket Hornbach – 2004
AGS Prievidza, B. J. Vrakuňa – zábradlia – 2004
Nadstavba budovy SEA Bratislava – 2004
Hriňová – opláštenie Mliekárne, Syrárne – 2005
AGS Prievidza – bytový dom Banská Bystrica – 2005
AGS Prievidza, sklad potravín – OK – 2005
OMOSS Trstená, polyfunkčný dom Martin – strecha – 2005
SIB Trebišov – opláštenie telocvične Gymnázia Sabinov – 2005
SCORP Michalovce, byt. Dom Konečná ul. – OK – 2005
Groklyn Karpaty Užhorod, autozávod – OK – 2005
A.O.D. Trede Bieľ – oblúková hala Pribeník – 2005
LTD Parket Užhorod – OK, opláštenie – 2005
Ozdravovacie stredisko Svaľjava – OK – 2005
Slovakia Trend – rozšírenie haly – 2005
Unomedical Michalovce – OK – 2005
Nemocnica Poddunajské Biskupice – OK – 2006
Roľ. Družstvo Vysoká n/U – prekrytie haly – 2006
AVG Vlkanová, 7 rota Humenné – OK haly – 2006
Milanko Spišská Nová Vec – hala Hasma Krompachy – 2006
AGS Prievidza – zábradlia polyf. Domu Ružomberok – 2006
AGS Prievidza – zábradlia Most pri Bratislave – 2006
Prieník Invest – oprava haly – 2006
Mecom Humenné – OK pre archív – 2006
Argalášová Zalužice – výroba a montáž obluk. Haly – 2006
OK haly Trebišov – priemyselný park – 2007
SACHS Levice – 2007
YAZAKI Michaloce – OK – 2007
BIG BOX Poprad – 2007
OK haly Beroun – ČR – 2007
OK haly Bělotín – ČR – 2007
OK haly Kolín – ČR – 2007
OK haly Klatovy – ČR – 2007
OK TOYOTA Žilina – 2007
OK KSNC Michalovce – 2008
OK hala Litomysl – ČR – 2008
Optima Košice (II. etapa) – šikmá veža – 2008
Prístavba Pílnice – Lip. Hrádok – 2008
Hala OK N. H. n/Váhom – 2008
OK Pelikomat – Vestec u Prahy – 2008
Posuvné brány Medzibrod – 2008
Oplotenie ES Rim. Sobota – 2008
OK hala – mlyn Kolárovo – 2008
OK strechy – univerzitný dom Košice – 2008
OK hala Incodec Nitra – 2008
OK strechy RETENMAYER – Nemecko – 2008
OK AB AUTO Brno – ČR – 2008
OK Plošiny Wilburgestetten – Nemecko – 2008
OK AZCAPLAST Břeclav – ČR – 2008
OK TOP REFAL Topoľčany – 2008
OK výťahová šachta – ČR – 2008
OK Slovakia Trend Sobrance – 2008
ZIPP Bratislava – obchodné centrum Michalovce – 2009
Minimax Michalovce – skladová hala – 2009
Martin Fiľko – pekáreň Rem. Hámre – opláštenie – 2009
Peter Poprík – obchodná prevádzka Bala Sobrance – 2009
SEPS Bratislava – oplotenie ES Rim. Sobota – 2009
MILANKO s.r.o. Spiš. Nová Vec – rekonštrukcia stožiarov VN – 2009
7 rota Humenné – opláštenie haly – 2009
ZIPP Bratislava – KIA Humenné – 2010
ZIPP Bratislava – minioceliareň Strážske – 2010
Bojkun – hala Bojkun – 2010
MILANKO s.r.o. Spiš. Nová Ves – lekáreň Dr. Max Ružomberok – 2010
MILANKO s.r.o. Spiš. Nová Ves – rekonštrukcia stožiarov VN – 2010
OK Lekáreň Dr. Max – Ž. N/Hronom – 2010
OK Lekáreň Dr. Max – Ružomberok – 2010
Oprava oplotenia pre Seps – V. Kapušany – 2010
OK Lekáreň Dr. Max – S. N. Ves – 2010
Prestavba haly 7. rota – Humenné – 2010
OK hala Kuster – D. N. Ves – 2010
OK hala Lud3 – Tornaľa – 2011
OK strecha – Kaštieľ Kluuknava – 2011
Lávka cez potok – Smižany – 2011
Opláštenie + OK hlava – Veľké Kapušany – 2011
OK Ikea Praha – Černý Most – 2011
OK prístavba haly Gary II – D. N. Ves – 2011
Strecha + strešné panely – V. Kapušany – 2011
Lekáreň Dr. Max – Z. Moravce – 2011
OK prístavba haly SAS – D. N. Ves – 2011
Prístrešky MC Synchro – D. N. Ves . 2011
OK Lekáreň Dr. Max – Trenčín – 2011
OK Barum Continental – Otrokovice – 2011
Oblúková hala – Argalaš Zalužice – 2011
Slovakia Trend Sobrance – OK + opláštenie – 2012
OK výrobný závod ARCELOR – Senica – 2012
OK balkóny Michalovce – Kuzmányho ulica – 2012
OK Michatek – Michalovce – 2012
OK rekonštrukcia divadla Košice – 2012
Prekrytie oblúkovej haly – Blatné Revištia – 2012
OK strecha – hotel Kohút – Revúca – 2012
Opláštenie haly – Recyklačné centrum playsty – Snina – 2012
Oprava priepustu – Sačurov – pre SSC – 2012
OK MC Syncrho II – D. N. Ves – 2012
OK hala HQM – D. N. Ves – 2013
Prestrešenie skladu dielní – Blatné Revištia – 2013
OK prístavba haly Bourbon – D. Kubín – 2013
Nátery OK – rozvodňa Stupava, Voľa – 2013
Prekrytie oblúkovej haly – Farma Hatalov – 2013
OK – 3 Trade Michalovce – 2013
Sendičové panely – 3Trade Michalovce – 2013
OK – dvojpodlažný vstavok + miestnosť vodného Lúča – VW Bratislava – 2013
Požiarné nátery OK – VW Bratislava – 2013
OK – EDM Nižna – 2014
Kotviace rámy – rozvodňa Stupava – 2014
Elektrikárske a elektromontážne práce na elektrických rozvodňach – 2014
Elektro práce – hala Eurospan MI – 2014
OK + opláštenie VW BA – Hala H6 – 2014
OK – BaP D. Kubín – 2014
Prístavba haly Bojkun – 2014
Prístavba výrobnej haly Eurospan MI – 2014
OK – Deltrian Kežmarok – 2014
OK – hala Schnelecke – D. N. Ves – 2014
Prístrešky Slovakia Trend Sobrance – 2014
OK + opláštenie – Canispol D. N. Ves – 2014
OK – Nemocnica Šaca – 2014
OK + opláštenie – ČOV Kežmarok – 2014
OK + opláštenie – pekáreň R. Hámre – 2014
OK + opláštenie Remecké Hámre – 2014
Nakladacie mostíky GBO Košice – 2015
ELV Bratislava SAG – 2015
OK – SAS Bratislava – 2015
Arcelor Senica, II. etapa – 2015
Strecha Michaľany – Havrilčík, Novosad – 2015
Prístavba haly 7. Rota Humenné – 2015
Ampropek, Dunajská streda – 2015
ZŠ Blatné Remety – 2015
GOHR – Devínska Nová Ves – 2015
Tuzex Michalovce – 2015
Čierna nad Tisou – zámočnícke výrobky – 2015
Convatek, II. etapa – 2016
Hala Jacko Žalúzie Sobrance – 2016
Pneuservis Čierne Pole – 2016
OK – EDM Nižná, II. etapa – 2016
OK – Obchodné centrum Ružomberok – 2016
OK – HBM Martin – 2016
ČS Púchov – 2016
Hengstler Kežmarok – 2016
SAS Devínska Nová Ves + Pankl Topoľčany – 2016
OK – Dr. MAX Pezinok – 2016
Honda Jeep Bratislava – 2017
IMPA Bratislava – 2017
Mercedes Bratislava – 2017
Hyunday Dolný Kubín – 2017
Predajňa Veľké Kapušany – 2017
Prekrytie oblúkovej haly Tušice – 2017
Oprava strechy Jacko Sobrance – 2017
Skladová hala Michaľany – 2017
TSS – železnice Trenčín – 2017
STEEP Plast Nitra – 2017
Prístavba haly Bežovce – 2017
ČS Lozorno – 2017
Oprava mosta VSS Košice – 2017
DPC Detské centrum Povrazník B. Štiavnica – 7 – 11/2018
Punch Campus Detva – 10/2018 – 11/2019
Polyfunkčný objekt Sečovce – 1/2019 – 10/2019
Čerpacia stanica Púchov – 10/2019 – 12/2019
Pneuservis Király Kráľovský Chlmec – 6/2018 – 10/2018
Hengstler Kežmarok – 10/2016 – 11/2017
Shopping Village, Liptovský Mikuláš – 11/2017 – 9/2018
Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov III. Etapa – 6/2017 – 12/2017

2018
Prekrytie oblúkovej haly Vinné

2019
OK – reklamný pylon STOP SHOP Michalovce
OK – Výstavba výrobnej haly TATRAKON Poprad
OK + opláštenie mineral.panelmi -nákupne stredisko Trstená
OK + opláštenie PIR panelami .Hala Kostičák Sobrance
OK – čerpacia stanica PHM – N.M.nad Váhom
OK + oplaštenie trapezom – skladova hala Pusté Čemerné
OK + opláštenie PUR panelmi – pekáreň Streda nad Bodrogom

2020
Prekrytie oblukovej haly -DONA V.Revištie
OK + trapezy -prístrešky Ingema Michalovce
OK + opláštenie mineral.panelmi – prístavba ZŠ Kežmarok
Výroba OK hala Kovex Michalovce
OK + opláštenie PIR panelmi -výrobná hala Suché
Výroba OK -schodiska stredná škola Prešov
OK – skladová hala Tempo Kondela -Nižná na Orave
OK – čerpacia stanica PHM – K.N.Mesto

2021
výroba OK -prístrešky na bicykle Tatravagonka Poprad
OK + trapezove plechy – skladova hala na obilie MATEX Veškovce
OK + opláštenie trapezami – hala zberneho dvora Zempl.Jastrabie
OK + oplaštenie PIR panelmi -prístavba haly Jacko Sobrance
OK + opláštenie trapezami -skladova hala MINIMAX Michalovce
výroba OK -hala LONATER Michalovce
výroba OK -skladova hala ND – Košice
výroba OK – Hala -Prestige S.N.Ves